Foto: Marten van Dijl
Foto: Marten van Dijl

Samen met radiojournalist Chris Vemer van Radio Rijnmond hebben we de mooiste verhalen uit de polder voor je verzameld. Om thuis te luisteren, of onderweg.

Wil je fragmenten van de polderverhalen beluisteren tijdens een heerlijke fietstocht over het Polderpad? Kijk op de website van Natuurmonumenten en kies voor de Polderpad-route.

Of ga er nu lekker voor zitten, en luister hier naar de complete versie van de polderverhalen. Achttien geluidsopnamen zijn ‘t, allemaal met de lengte van een gemiddeld popliedje.

Vraaggesprekken met boeren en andere bewoners van het gebied. Interviews met experts op het gebied van landschap, erfgoed, natuur en water. En citaten van belangrijke personen uit de geschiedenis van de polder, ingesproken door de Rotterdamse acteur Reinier van Maurik.

1. Het water hoger zetten en zorgen dat de kraaien de nesten niet zien…
Melkveehouder Arie van den Berg beschermt de weidevogels op zijn biologische melkveehouderij.

2. De geheimzinnige Hogeheerlijkheid de Tempel
Historicus Jan van der Spek graaft in de geschiedenis van de Hogeheerlijkheid de Tempel.

3. Met de koeien over de rijksweg
Agrariër Piet Hoogerbrugge heeft de A13 zien uitgroeien tot een drukke snelweg naast zijn boerderij. Hij laat zich er niet door weerhouden om zijn koeien naar de overkant te brengen.

4. De 18-eeuwse houten beelden van landgoed de Tempel
Historisch geograaf Sandra van Lochem onderzocht de erfgoedschatten op Landgoed de Tempel, waaronder een unieke collectie tuinbeelden.

5. Op de Hoge Brug over de Delfshavense Schie
John van den Berg van Museum Oud-Overschie weet alles over de middeleeuwse stedenstrijd om de Schie.

6. Waterpeilen bij de Bergboezem
Het ingenieuze watersysteem van polders, boezems en gemalen. In een paar minuten glashelder uitgelegd door Piet Oudshoorn van Hoogheemraadschap Delfland.

7. De roofvogels van het Lage Bergsche Bos
Hoe de roofvogels heel slim de bosrand benutten bij hun jacht op muizen in de weilanden. Jaap van Lien van Vogel en natuurwacht Rotta weet er alles van.

8. Weidevogelbeheer in Schieveen
Samen met zijn koeien zorgt Jan Dirk Rodenburg dat weidevogels succesvol kunnen broeden op zijn weilanden.

9. In de raadskamer van het Hoogheemraadschap Delfland
Jet van Paassen van het Hoogheemraadschap Delfland beschrijft de beroemde kaart van Cruquius uit 1712, die in de raadkamer hangt.

10. Steeds meer leven in de sloot
Bioloog Wouter van Steenis van Natuurmonumenten verwacht dat de sloten bij de melkschuur in de Zuidpolder binnenkort weer vol leven zullen zijn zoals Jac P. Thijsse dat beschrijft.

11. Verborgen molengang in het Lage Bergsche Bos
Catherine Visser, ontwerper van het polderpad, ziet door de bomen van het Lage Bergsche Bos de restanten van een molengang.

12. De Rotte vanuit de roeiboot
Maria van Dronkelaar roeit vaak over de Rotte en weet hoe je de fuut moet ontwijken.

13. Water, spoor en tuinbouw bij de Landscheiding
Peter Dullaard van Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard staat aan de Schielandse kant van de Landscheiding en vertelt over de waterscheiding en de spoorhaven.

14. Vogelparadijs Ackerdijk
Wouter van Steenis, ecoloog van Natuurmonumenten, luistert naar de tjiftjaf en de scholekster. Tientallen soorten broedvogels weten de weg te vinden naar de plassen, weides en bossen van Ackerdijk, het belangrijkste natuurgebied van Rotterdam en omstreken.

15. Het gedicht van de Rotte
Rotterdamse dichter Rien Vroegindewei voert ons mee op het gedicht Rottestroom van Dirk Smits uit 1750.

16. Melkvervoer en recreatievaart bij de Zweth
Langs de Zwethkade vertelt John van den Berg van Museum Oud-Overschie hoe druk het kruispunt van Zweth en Schie was, met melk- en groentetransport over de Zweth en wandelaars vanuit Rotterdam.

17. “We moeten steeds meer pompen bij de Grindweg…”
Peter Dullaard van het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard vertelt onderaan de Grindweg hoe de pompcapaciteit steeds maar moet toenemen willen we het droog houden.

18. “In de Tuinbouwstreek is geen tijd voor schoonheid”
Wandelaar en geograaf  Theodoor van Lohuizen beschreef in 1927 van het landschap van de bedrijvige tuinbouwstreek van Berkel en Rodenrijs.